Nationale Bijentelling op 18 & 19 april

13 maart 2020
Jong en oud trekt erop uit naar buiten om bijen te tellen

Op zaterdag 18 en zondag 19 april vindt de derde Nationale Bijentelling plaats. We roepen daarom iedereen in Nederland op om dat weekend een half uur mee te tellen, in de tuin, op het balkon of een andere groene plek in de buurt. Meedoen is eenvoudig, ook als je niet zoveel van bijen weet. De gegevens zijn van belang voor wetenschappers om meer te weten komen over de stand van de bijen. Zo kunnen zij nog beter werken aan het beschermen van deze nuttige en deels bedreigde diersoorten. Kijk voor meer informatie op de Nationale Bijentelling.

Volg onze verhalen

Volg hier het nieuws over het museum en het dagelijkse werk en nieuwe ontdekkingen van onze onderzoekers.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Bedreigde
bijensoorten

In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Onderzoek
bied inzicht

Vorig jaar deden ruim 5000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij - ondanks de kou dat weekend - bijna 54.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten. 

Iedereen
telt mee

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier, zoekkaart en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Voor diegenen die nóg meer tips en tricks willen, zijn er door het land diverse activiteiten met bijenexperts.

Nationale
Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Noot
voor de redactie

Voor meer informatie over de Nationale Bijentelling kun je terecht op de website of contact opnemen met de afdeling communicatie Naturalis Biodiversity Center via communicatie@naturalis.nl of 071 - 7519 548.