KPMG en Naturalis bundelen krachten

30 juni 2023
Biodiversiteit meten bij bijen

Naturalis is een samenwerking aangegaan met KPMG, de internationale accountants- en adviesorganisatie. In deze samenwerking komen twee werelden samen: de wetenschappelijke kennis van Naturalis op het gebied van biodiversiteit en de ervaring van KPMG op het gebied van advies over duurzaamheid, strategie en uitvoering. Dankzij deze samenwerking kunnen organisaties en bedrijven beter geadviseerd worden over de impact die ze hebben op de natuur en biodiversiteit.

Volg onze verhalen

Volg hier het nieuws over het museum en het dagelijkse werk en ontdekkingen van onze onderzoekers.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Samenwerking

Aan Naturalis zijn meer dan honderdveertig wetenschappers verbonden die zich dagelijks bezighouden met biodiversiteit, een urgent en complex onderwerp. Urgent omdat de wereldbevolking onder andere afhankelijk is van een rijke en diverse natuur. Maatregelen om het biodiversiteitsverlies te stoppen, dulden geen uitstel meer. 

Elisabeth Bakker werkt als duurzaamheidsadviseur bij KPMG en is initiatiefnemer van deze samenwerking: “Ik vind het heel mooi dat we in deze samenwerking de grote hoeveelheid data en wetenschappelijke kennis van Naturalis kunnen inzetten om bedrijven te helpen met het verduurzamen. Bedrijven kunnen een grote rol spelen in het tegengaan van biodiversiteitsverlies en hebben nu ook een grote rol in het behoud. Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de diensten die de aarde en haar biodiversiteit aan hen leveren. En dat een gezonde biodiversiteit zorgt voor de toekomstbestendigheid van de organisatie. Samen met mijn collega’s van de duurzaamheidsafdeling van KPMG zien we het als een geweldige kans om de wetenschap naar de praktijk te vertalen. Er is al zo veel nuttige informatie beschikbaar, je moet alleen weten waar je moet zoeken en hoe je het moet interpreteren. De tijd voor actie is nu.”

Niels Raes, onderzoeker bij Naturalis: “Samen met KPMG willen we het bedrijfsleven helpen bij het behoud en het verbeteren van de biodiversiteit. Eén van de uitdagingen waar bedrijven staan, is dat het verlies van biodiversiteit lastig meetbaar is, omdat het zo complex is. Gelukkig zijn we inmiddels in staat om een methode aan te bieden waarmee we heel concreet kunnen bepalen hoe bedrijven invloed hebben op de natuur en op welke manier ze van die natuur afhankelijk zijn. Daardoor kunnen bedrijven daar vervolgens zelf veel beter op sturen en grotere stappen maken om biodiversiteit te versterken.”

Duurzaamheids-
experts

KPMG heeft al ruim 30 jaar een duurzaamheidsafdeling waar meer dan honderdvijftig experts werken. Met hun expertise helpen ze klanten bijvoorbeeld met het ontwikkelen van hun duurzaamheidsstrategie, het rapporteren van hun klimaatdoelstellingen of controleren van duurzaamheidsinformatie en het omzetten van complexe data naar concrete inzichten en plannen. Door de samenwerking en de databases die elkaar aanvullen, krijgen klanten een nog beter inzicht over de staat van de biodiversiteit in en rond hun locaties. 

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Ruim honderdveertig wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Op basis van een indrukwekkende natuurhistorische collectie van 43 miljoen objecten, kennis en data brengen ze het leven op aarde in kaart. Het instituut onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen ze bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening en geneesmiddelen. Bovendien geldt Naturalis internationaal als een leidend instituut op het gebied van het bijeenbrengen en ontsluiten van digitale biodiversiteitsinformatie.

Noot voor de redactie,
niet voor publicatie

Voor vragen kun je contact opnemen met: