Dino die-in Den Haag: Naturalis organiseert een brul voor de biodiversiteit

17 mei 2024
Zeven opblaasdino's op het zebrapad bij Naturalis

Op woensdag 22 mei - Wereldbiodiversiteitsdag - roept Naturalis Biodiversity Center het formerende kabinet op om meer aandacht te geven aan de natuur. Meer dan honderd demonstranten in dinosauruskostuums zullen zich om 9:30 uur ‘s ochtends voor dood laten neervallen, als een knipoog voor het massaal uitsterven van soorten. 

Dit persbericht als .PDF

Volg onze verhalen

FacebookInstagramYouTube

Zorgen over
de natuur

Het gaat slecht met de natuur wereldwijd en Nederland is kampioen biodiversiteitsverlies. De gecombineerde klimaat- en biodiversiteitscrisis maakt actief ingrijpen en moeilijke keuzes nodig. De komende regering lijkt dat onvoldoende in te zien, en daarom voeren we komende woensdag actie. Op initiatief van Naturalis Biodiversity Center is er om 9:30 een dinosaurus die-in aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, waar ook andere organisaties hun stem zullen laten horen. Daarna, om 9:45, overhandigt Naturalis een manifest aan de Tweede Kamercommissie LNV. 

‘Volgens het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Biodiversiteit - dus volgens de overheid zelf - is verlies van natuur een van de grootste risico’s voor de Nederlandse economie’, vertelt prof. dr. Koos Biesmeijer, hoogleraar natuurlijk kapitaal en wetenschappelijk directeur van Naturalis. ‘Natuur zorgt voor schone lucht, bestoven gewassen en schoon drinkwater. Het is in ons eigen belang om goed voor de natuur te zorgen.’

In het manifest vraagt Naturalis om consequent en doordacht natuurbeleid. In het kort:

  • Voer het bestaande Europese en Nederlandse natuurbeleid uit.
  • Voor effectief natuurbeleid is een radicale ommezwaai nodig in het meten en monitoren van de natuur.
  • Blijf investeren in onderzoek naar de staat van de natuur om de impact van overheidsmaatregelen op die natuur nauwkeurig en duidelijk in kaart te brengen. 

Meer informatie
Niet voor publicatie

De actie is een initiatief van Naturalis Biodiversity Center; andere maatschappelijke organisaties ondersteunen de dino die-in, waaronder het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, Vogelbescherming Nederland, IUCN en Stichting de Noordzee. 

Media zijn van harte welkom om van zowel de die-in als van de overhandiging verslag te doen. Voor contact: communicatie@naturalis.nl of 071 - 7519648

De foto hierboven en aanvullend beeldmateriaal is in hogere resolutie te vinden in deze persmap. Tijdens het evenement op de 22e wordt daar meer beeld en video aan toegevoegd, en de volledige tekst van het manifest