Diederik Samsom treedt toe tot Raad van Toezicht van Naturalis

18 december 2023
Portretfoto Diederik Samsom

Stichting Naturalis Biodiversity Center is verheugd met de benoeming van Diederik Samsom als lid van de Raad van Toezicht. Hij zal per 1 januari zitting nemen in de raad en vervult daarmee de vacature die in dit voorjaar ontstond na het vertrek van Melanie Maas Geesteranus. De deskundigheid en ervaring van Diederik Samsom vormen een goede aanvulling op het profiel van de raad.

Volg onze verhalen

FacebookTwitterInstagramYouTube

Ervaring
voor ambities

De Raad van Toezicht van Naturalis Biodiversity Center hanteert een evenwichtige spreiding van relevante deskundigheden over de leden van de raad. Deze strekken zich uit over onder meer de volgende gebieden: wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, wetenschappelijk en museaal collectiebeheer, (museale) publieksactiviteiten en educatie, financiën en bestuurlijke en politieke processen.

Samsom (Groningen, 1971) is afgestudeerd in de technische natuurkunde, en werkte onder meer als campagneleider bij Greenpeace en was Tweede Kamerlid en partijleider van de Partij van de Arbeid. Hij heeft een grote liefde voor de natuur en interesse in biodiversiteit. In 2019 werd hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Samen met Timmermans ontwikkelde hij de Green Deal.

Naturalis is trots op deze benoeming, legt raadsvoorzitter Arjen Dorland uit.”Met Diederik Samsom komt iemand in de raad met een groen hart en een grote hoeveelheid politieke ervaring, die de stichting kan helpen haar ambities waar te maken.”

Omgekeerd is Samsom ook blij om toe te treden tot de RvT. “Naturalis is een prachtige instelling met toponderzoek, een van de mooiste en grootste wetenschappelijke collecties ter wereld, en een museum van wereldklasse. Elke keer als ik in het museum ben, merk ik dat de mensen daar het een eer vinden om er te mogen werken - en die eer valt nu ook mij te beurt.”

Meer informatie
niet voor publicatie

  • Een hoge-resolutie versie van de foto hierboven vindt u in deze persmap. Daar zijn ook beelden van gebouw, collectie en museumzalen van Naturalis te vinden. 
  • Hier leest u meer informatie over de Raad van Toezicht bij Naturalis.
  • Voor vragen over Naturalis kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via naturalis.nl/pers.