Cnidaria

Potten vol met zacht koraal op sterk water

De groep Cnidaria ('neteldieren') omvat kwallen, anemonen, hydroïdpoliepen en koraal, maar koraal is bij Naturalis het sterkst vertegenwoordigde onderdeel van de collectie.  Daarin zitten vooral veel Indo-Pacifische soorten door expedities uit de negentiende en begin twintigste eeuw, zoals de Siboga-expeditie, en recentere expedities. Daarnaast is er ook veel (Nederlands) Caribisch materiaal. Taxonomisch is er een grote dekking door het actieve onderzoek aan zachte koralen en steenkoralen. In het verleden is er ook veel onderzoek gedaan aan de andere groepen binnen de neteldieren. De collectie wordt op dit moment opnieuw ingedeeld; de beoogde inrichting zal uitgaan van de grotere taxonomische groepen binnen de koralen.

 

 

Wilt u onderzoek doen met deze collectie van Naturalis?
Collectiebeheerders zijn Hannco Bakker en Bram van der Bijl

Diversiteit

De neteldierencollectie van Naturalis bevat ongeveer 85.000 exemplaren en groeit nog steeds. Tijdens expedities en gericht onderzoek worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt en opgenomen in de collectie. Ook in de collectie zelf zijn overigens zeker nog nieuwe soorten te ontdekken! Onze collectie heeft een grote dekking in het aantal soorten. De collectie is taxonomisch geordend. De meeste exemplaren komen uit het Indo-Pacifische en Caribisch gebied zoals van de voormalige koloniën en Caribisch Nederland. Er vinden nog regelmatig expedities plaats waar de collectie door groeit en veel moleculair onderzoek gedaan wordt. De neteldierencollectie kent verschillende manieren van bewaren, zo zijn er droge objecten, dieren op alcohol of andere vloeistof, weefselmonsters, maar ook glaspreparaten en SEM-stubs. 

Geschiedenis

De neteldierencollectie bevat een grote diversiteit aan soorten die voor menig onbekend zijn. De collectie is kleurrijk doordat kleuren van groepen anemonen en zachte koralen vaak goed geconserveerd blijven. De collectie is ook rijk aan type-exemplaren door een lange onderzoeksgeschiedenis. Met name sinds het begin van de 20ste eeuw is er veel aandacht geweest voor deze collecties door onder andere bekende namen als Gustav Albert Stiasny (1877-1946), Hilbrand Boschma (1893-1976), Jakob Verseveldt (1903-1987), Willem Vervoort (1917-2010), Maya Borel Best, Koos den Hartog (1942-2000), Leen van Ofwegen (1953-2021) en onze huidige onderzoekers. 

Rood koraal
Pot koraal op sterk water

Wie
werken hiermee

Belangrijkste
publicaties