Kitty Vijverberg

Kitty Vijverberg

Ik ben plantenbioloog met een interesse in de (a)seksuele voortplanting en bloemontwikkeling bij planten. Ik focus vooral op het identificeren van hun onderliggende genetische basis. Daarbij gebruik ik de paardenbloem (Taraxacum officinale) als onderzoeksmodel. Een van de huidige uitdagingen is om inzicht te krijgen in de impact van verstedelijking op de biodiversiteit. Soorten worden bedreigd, maar leiden door mensen gecreëerde omgevingen ook tot (versnelde) soortvorming? Om deze vraag te beantwoorden, onderzoek ik de stedelijke evolutie van de zaadjes (achenes) en de zogeheten pappus van paardenbloemen.

Keywords

Achenes, paardenbloem, evolutie, bloemontwikkeling, moleculaire biologie, pappus, verstedelijking

Research
interest

Ik werk in het onderzoeksgebied van de apomixie - de vorming van zaden zonder bevruchting - in paardenbloemen. Eerst lag mijn focus op het isoleren van genen die betrokken zijn bij niet-gereduceerde meiose, ofwel diplosporie. Momenteel focus ik op parthenogenese, een vorm van ongeslachtelijke voortplanting.

Voortdurende verstedelijking is een van de grootste bedreigingen voor het behoud van de wereldwijde biodiversiteit en zal een steeds grotere impact krijgen op het menselijk welzijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan met betrekking tot het in kaart brengen van de stedelijke evolutie van planten. Populatiemodellen voorspellen dat de overlevingskans van planten in gefragmenteerde landschappen vooral wordt beïnvloed door de mate van verspreiding. Voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat in vergelijking met landelijke populaties, stedelijke populaties grotere hoeveelheden zaden produceren die zich slecht verspreiden. Het in kaart brengen van de veranderingen en onderliggende genetische modificaties, en de frequentie en snelheid waarin deze veranderingen plaatsvinden, zijn cruciale eerste stappen om de evolutie van stedelijke planten te begrijpen.

Pappus
Dandelion

Current
topics

Ik bestudeer de evolutie en ontwikkeling van bloemen en vruchten van paardenbloemen (Taraxacum officinale) in gefragmenteerde leefgebieden van stedelijke omgevingen. Hiervoor vergelijk ik de morfologie van stedelijke met landelijke populaties. Hierbij vergelijk ik onder andere onze herbarium-collectiestukken die ooit in landelijke gebieden zijn verzameld, op plekken waar tegenwoordig een stedelijke omgeving ligt. Ik gebruik microscopische analyse gecombineerd met RNAseq / qPCR-experimenten en micro-CT-scanning.

Key
publications

 • Vijverberg K, Ozias-Akins P, Schranz ME. 2019. Identifying and engineering genes for parthenogenesis in plants. Review in Frontiers in Plant Science section Plant Breeding, topic Genetics and Genomics of Plant Reproduction for Crop Breeding, doi.org/10.3389/fpls.2019.00128.
 • The Petunia Genome Consortium, including Vijverberg K. 2016. Insight into the evolution of the Solanaceae from the parental genomes of Petunia hybrida. Nature Plants 2(16074): 1-9 / Supplementary Note 9 (manuscript): Vijverberg K, D'Agostino N, Gerats T. Identification of conserved miRNAs in P. axillaris and P. inflata young flower buds and verification in the Petunia genome sequence, 201674-s9.
 • Wüst S, Vijverberg K, Schmidt A, Weiss M, Gheyselinck J, Lohr M, Wellmer F, Rahnenführer J, von Mering C, Grossniklaus U. 2010. Arabidopsis Female Gametophyte Gene Expression Map Reveals Similarities between Plant and Animal Gametes. Current Biology 20:506-12.
 • Vijverberg K, Ivanovic S, Bakx-Schotman JMT, van Dijk PJ. 2010. Genetic fine mapping of DIPLOSPOROUS in Taraxacum (dandelion) indicates a duplicated DIP-gene. BMC Plant Biology 10:154.
 • Vijverberg K, Mes THM, Bachmann K. Chloroplast DNA evidence for the adaptive radiation of Australian and New Zealand Microseris (Asteraceae) after long-distance dispersal from western North America. 1999. American Journal of Botany 86:1448-1463.

All publications

Teaching
activities

Ik geef verschillende gastlessen met betrekking tot mijn onderzoeksthema's in de volgende MSc en BSc vakken aan de Universiteit Leiden (LU), Wageningen University & Research (WUR), Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Radboud Universiteit (RU):

 • Genomic Architecture; Evolution and Development of Plants; Urban studies  (LU)
 • Evolution and Systematics; Advanced Biosystematics (WUR)
 • Molecular Plant Biology (HAN)
 • Genetics and Population Genetics; Genome Analysis of Plants; Orientation on Biology; Genomics and Ecogenomics (RUN)
 • Ik coördineerde en doceerde de BSc-cursus Celbiochemie (RUN, 2014/15, 15/16)
 • Ik coördineer een stage over de stedelijke evolutie van de vruchten van paardenbloem

In the
media

Spontane embryo-ontwikkeling handig voor plantenveredelaars
 

 

Add short description