Francisca Wit

Francisca Wit geniet van de tuinen tijdens een projectconferentie in Indonesië

Als natuurwetenschapper ben ik geïntrigeerd door de componenten van het aardsysteem en hun relaties, met een bijzondere interesse in klimaat en duurzaam landbeheer. Mijn onderzoek richtte zich op de effecten van koolstofuitspoeling in de bodem, door afbraak van veengrond, op CO2-emissies en aquatische processen in Indonesië. Als biodiversiteitsonderzoeker bij Naturalis is het mijn doel om de bevindingen van de wetenschappelijke wereld te implementeren in onze dagelijkse omgeving door kennis en onderzoek te verstrekken aan beleidsmakers en private sectoren. Samen vertalen we omgevingsvisies en uitdagingen op het gebied van biodiversiteit in effectieve, levensvatbare oplossingen.

Sleutelwoorden

Koolstofkringloop, veengebieden, biogeochemie, ecologie, biodiversiteit, duurzaamheid, bodem, water, natuurinclusieve landbouw

Dr. Francisca Wit

Onderzoeker biodiversiteit
Pollinator ecology

Onderzoek
interesse

Elke dag voorziet de wetenschappelijke wereld ons van antwoorden om de kennislacunes over biodiversiteit, duurzaam landbeheer en natuur op te vullen. De uitdaging zit hem in het implementeren van deze kennis in onze dagelijkse omgeving en ons leven.

 

Circulaire economie, biodiversiteit en veengebieden

Het bewustzijn over biodiversiteit, milieuomstandigheden en de bijbehorende uitdagingen is in onze maatschappij flink toegenomen. Daardoor willen zowel overheidsorganen als private sectoren graag duurzame maatregelen en beleid implementeren om een circulaire economie te bevorderen, wat als doel heeft om residuen van landbouw- en fabrieksproductielijnen drastisch te verminderen, de belasting op de natuurlijke omgeving te verminderen, en biodiversiteit ondertussen te vergroten. Door middel van kennis en onderzoek biedt Naturalis een helpende hand door deze circulaire economie-projecten te faciliteren en eraan bij te dragen. Daarnaast worden onderzoeksgegevens publiekelijk beschikbaar gemaakt om het bewustzijn over actuele situaties en nieuwe uitdagingen op het gebied van biodiversiteit te vergroten.

Tijdens deze projecten heb ik een bijzondere interesse in de degradatie van veengebieden en de effecten daarvan op het milieu, met betrekking tot geografie, klimaat en biodiversiteit.

Bijschrift figuur: 

Rivier met zwart water als resultaat van uitspoeling van organische koolstof uit verstoorde tropische veengebieden.

Zwartwaterrivier als gevolg van uitspoeling van organische koolstof uit verstoorde tropische veengebieden.
Zwartwaterrivier als gevolg van uitspoeling van organische koolstof uit verstoorde tropische veengebieden.

Actuele
onderwerpen

Een greep uit de onderwerpen waar ik momenteel aan werk.

Groene cirkels

Groene Cirkels

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder Naturalis. Gezamenlijk werken we aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol…
Lees meer
Eucera longicornis

Bloeibogen

Bijvriendelijk beplanten. De Bloeibogen applicatie maakt de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerde gebied inzichtelijk en geeft gericht plantadvies. De tool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van de…
Lees meer
Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit initiatief bestaat uit dertien uiteenlopende partijen en heeft als doel de Nederlandse biodiversiteit zodanig te herstellen dat het natuurlijk kapitaal en onze ecosysteemdiensten behouden blijven.
Lees meer
Zonnepanelen

Zonnepark diversiteit

Samenwerking met Zonnepark Shell Moerdijk waarin we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het park kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen zijn gezaaid. Dit project loopt eind 2022 af.
Lees meer

Publicaties

  • Wit F., Müller D., Baum A., Warneke T., Pranowo S.W., Müller M., Rixen T., 2015. The impact of disturbed peatlands on river outgassing in Southeast Asia. Nature Communications 6: 10155.
  • Rixen T., Baum A., Wit F., Samiaji J. 2016. Carbon leaching from tropical peat soils and consequences for carbon balances. Frontiers in Earth Sciences. https://doi.org/10.3389/feart.2016.00074.
  • Wit F., Rixen T., Baum A., Widodo S.W., Hutahaean A.A. 2018. The Invisible Carbon Footprint as a hidden impact of peatland degradation inducing marine carbonate dissolution in Sumatra, Indonesia. Scientific Reports 8: 174403.