Kroedwusj in Limburg

Jaren 40 kruidenbundels in Limburg.

Deze stage biedt een unieke kans om te duiken in Nederlandse etnobotanie en het gebruik van planten in religie! Versta jij een beetje Limburgs? Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse flora en volksgebruiken? Lees dan snel verder over dit project!

In Limburg heeft het zegenen van bloemboeketjes tijdens de mis op Maria Hemelvaart (15 augustus) vele eeuwen stand gehouden. Deze boeketjes, o.a. kroedwusj geheten, werden meestal samengesteld uit 7 soorten wilde bloemplanten, werden na de zegening meegenomen naar huis en opgehangen waar het beschermde tegen allerlei onheil zoals onweer, de duivel en heksen.

De Nederlandse botanicus H. Uittien heeft in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw uitvoerig onderzocht welke planten er per dorp werden gebruikt in deze boeketjes. In 1960 heeft A. J. Pijpers met behulp van enqûetes uitgezocht of het gebruik in Limburg nog plaatsvond, en dat was zeker het geval. De heren hebben hun bevindingen gepubliceerd, maar waarschijnlijk ligt er meer informatie besloten in hun respectievelijke archieven.

Begeleiders

Isabela Pombo Geertsma MSc (Universiteit Utrecht/Naturalis) - responsible supervisor
Prof. Dr. Tinde van Andel (Naturalis) - secondary supervisor

Contact

i.pombogeertsma@uu.nl
tinde.vanandel@naturalis.nl

Periode en duur

4-6 maanden; op en rond 15 augustus veldwerk in Limburg

Locatie

Naturalis (Leiden)

Studie en niveau

Biology, MSc

Doelstellingen

Nu weten we dat het zegenen van bloemboeketjes tijdens Maria Hemelvaart nog steeds plaatsvindt in Limburg, maar we weten niet waar het nog gebeurt, welke planten er tegenwoordig voor toegepast worden en de redenen die hierachter liggen. Met de data die Uittien en Pijpers gepubliceerd hebben en (hopelijk nog) besloten ligt in archieven is dit een uitgelezen kans om onderzoek te doen naar veranderingen in volksgebruiken gerelateerd aan planten door de tijd heen.

Materiaal
en methode

Dit project biedt een combinatie van literatuuronderzoek, archiefwerk, het verzamelen van nieuwe data door interviews af te leggen over kroedwusj, en ook het verzamelen en determineren van planten.

Vereisten

Flora cursus is gevolgd; interesse in Nederlandse flora en volksgebruiken.