Evoscope Evolutie in de stad

Naturalis doet onderzoek naar de evolutie van dieren en planten in de stad. De stad is voor veel dieren en planten een omgeving vol uitdagingen. Het is er warm, lawaaiig en druk. Kunnen dieren en planten zich wel aanpassen aan de stad? En zo ja, hoe doen ze dat dan?

Met EvoScope ben je betrokken bij echt onderzoek, kom je makkelijk in contact met wetenschappers en leer je nieuwe dingen over de natuur en evolutie. 
Ga voor meer informatie en om mee te doen naar: evoscope.nl 

Doel
van evoscope

De wereld wordt steeds stedelijker. Hoewel we bij het inrichten van onze steden vooral rekening houden met onze eigen behoeften, zijn er ook veel dieren en planten die in de stad proberen te overleven. Sterker nog, voor sommige soorten biedt de stad juist ook nieuwe kansen. Wij willen weten Soorten die in de stad overleven krijgen wel te maken met veel verschillende uitdagingen. De stad is bijvoorbeeld een relatief warme, lawaaierige en versteende plek. Eerder onderzoek laat zien dat sommige dieren en planten op verrassende manieren omgaan met de uitdagingen van de stad, en dat evolutie in deze nog steeds redelijk nieuwe omgeving heel snel kan gaan.

Door goed in beeld te brengen hoe planten en dieren zich aanpassen aan de uitdagingen in de stad, kunnen we een beter idee krijgen van hoe snel en efficiënt evolutie kan werken. Daarnaast geeft het inzichten in hoe we de stad beter kunnen inrichten om het leven van planten en dieren in de stad wat makkelijker te maken.

Partners
en sponsors

Evoscope is een project van Universiteit Leiden, Gemeente Leiden en Naturalis.
Er worden nog een aantal projecten aan verschillende soorten dieren en planten ontwikkeld. Hierbij richten we ons in het bijzonder op de effecten van licht en warmte op organismen in de stad. Steden zijn visueel anders dan natuurlijke gebieden, onder andere door de aanwezigheid van stenen, asfalt en beton. Verder is er ’s nachts meer licht binnen dan buiten de stad (‘lichtvervuiling’). Steden zijn bovendien warmer dan niet-stedelijke gebieden (het ‘hitte-eiland effect’), onder andere door warmteproductie van gebouwen en verkeer en de andere weerkaatsing van zonlicht. Kunstlicht, warmte en verstening kunnen de dynamiek van en tussen soorten veranderen.

Het project is opgezet in samenwerking met:

  • Rijksuniversiteit Groningen,
  • Universiteit van Amsterdam,
  • Operatie Steenbreek
  • en IVN Natuureducatie.

Mee
doen?

Jij kunt nu meehelpen bij het beantwoorden van vragen over dieren en planten in de stad. Hoe? Door mee te doen met de experimenten die op de website staan!

De dieren of planten waar de experimenten zich op richten komen veel voor en zijn makkelijk te herkennen. Er zijn experimenten voor in alle seizoenen. Sommige experimenten duren maar een paar minuten, terwijl je voor andere proefjes een paar uur nodig hebt.

Dankzij EvoScope ben je betrokken bij echt onderzoek, kom je makkelijk in contact met wetenschappers en leer je nieuwe dingen over de natuur en evolutie.