Biodiversity discovery

Water kevers

Weten wat er leeft op aarde is van groot belang voor het behouden van biodiversiteit. Gegevens over soorten worden gebruikt in biologisch onderzoek, het begrijpen van ecosystemen en de vruchten die de mens ervan plukt. Het beschrijven van onbekende soorten en het verduidelijken van de omschrijving en taxonomie van bekende soorten helpt onderzoekers om al het leven op aarde te begrijpen.  

Groepsleider

Drs. Berry van der Hoorn
berry.vanderhoorn@naturalis.nl

Onze projecten
en activiteiten

Projecten zijn gebaseerd op gemeenschappelijke inhoud en techniek

 1. verzamelen van data door expedities en gebruik van natuurhistorsche collecties
 2. verwerken van data in gestandaardiseerde workflows
 3. integratieve taxonomie
 4. experimenteel ontwerp voor antwoorden op biodiversiteitsvraagstukken 
 5. educatie en outreach 

  Voorbeelden van lopend onderzoek:

  • flora projecten (Flora Malesiana, Flora of the Guianas, Heukel’s Flora van Nederland)
  • taxonomie, phylogenetisch onderzoek en biogeografie van verschillende groepen bloemplanten, varens, mossen, spinnen, slakken, bladmineerders, vlinders en fossiele microzoogdieren
  • zoetwater biodiversiteit (DNA Waterscan)
  • Caribische biodiversiteit
  • stedelijke biodiversiteit
  • plant-dier relaties (inclusief bestuivers)
  • markeren van klassieke Nederlandse flora en fauna teksten
  Veldbloemen
  Matilo

  Huidige
  themas en onderwerpen

  Een selectie van de onderwerpen waaraan wij momenteel werken (Engelstalig)

  Dagpauwoog

  Nature of the Netherlands

  The aim of the Nature of the Netherlands Programme is to utilize the knowledge of Naturalis and partners to address societal issues within our Kingdom. Therefore we collaborate with a network of specialists and institutes to meet demands of stakeholders…
  Lees meer
  Orchidee

  Flora of the Netherlands

  We provide identifications of Dutch vascular plants for both the layman and professional organizations. Our program ‘Nature of the Netherlands’ serves to make a significant contribution to the knowledge of and appreciation for the natural environment in…
  Lees meer

  Onderwijs
  activiteiten

  De groep Biodiversity discovery heeft als doel om internationaal toonaangevend te zijn in het opleiden van nieuwe generaties taxonomen. Het opleiden van studenten is een centraal doel van de groep. Ons onderwijs is altijd vraaggestuurd en studenten werken mee in alle fases van het onderzoek (veldwerk, bemonstering, analyse, data verzamelen en analyseren en het publiceren van bevindingen). Dit zorgt voor een excelente leeromgeving waar een internationale doelgroep van studenten op afkomt. Onderwijs wordt op alle niveaus betrokken. Promovendi en Postdocs krijgen zo een aantrekkelijke opleiding waarbij klassieke en moderne methoden aan bod komen in een dynamische leeromgeving. Dit stelt ze in staat om uit te blinken in biodiversiteitsonderzoek.