Vrijwilligers voor het digitaliseren van insecten en slakken

Naturalis Biodiversity Center is  op zoek naar vrijwilligers die bij Naturalis in Leiden of op een locaties in het land (Amstelveen en Hendrik-Ido-Ambacht) willen bijdragen aan het digitaliseren en toegankelijker maken van particuliere collecties.

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Naast de natuurhistorische musea bezitten in Nederland ook tal van particulieren thuis eigen natuurhistorische collecties. De verscheidenheid in deze particuliere collecties is zowel qua samenstelling als qua grootte enorm: van een bescheiden aantal schelpenmonsters tot een wereldcollectie waterwantsen. De totale omvang van particuliere collecties in Nederland is niet precies bekend, maar is aanzienlijk. Particuliere collecties zijn, evenals die van musea en universiteiten, van onschatbare waarde voor onderzoek. Daarom is digitalisering en online publiceren van deze particuliere collecties essentieel om in de wetenschap optimaal gebruik te maken van de rijkdom aan informatie die in deze collecties zit. Probleem is dat digitaliseren van een collectie tijd kost. Hoe groter de collectie, hoe meer tijd hiervoor nodig is. Vaak hebben eigenaren van een particuliere collectie zelf geen of onvoldoende tijd om dit karwei serieus op te pakken.

Ondersteuning

In Europees verband wordt nu bij wijze van proef gekeken hoe eigenaren van particuliere insectencollecties ondersteund kunnen worden bij het digitaliseren van hun collectie. Een van de oplossingen kan zijn om vrijwilligers in te zetten bij het digitaliseren. Twee particulieren die voor deze proef benaderd zijn, hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van een vrijwilliger die bij hen thuis aan de slag gaat. Een andere groep eigenaren geeft er voorkeur aan hun collectie bij Naturalis in  Leiden te digitaliseren.

Naturalis is daarom op zoek naar vrijwilligers die bij Naturalis in Leiden of op een locaties in het land (Amstelveen, Hendrik-Ido-Ambacht) willen bijdragen aan het digitaliseren en toegankelijker maken van particuliere collecties.

Profiel vrijwilliger

Beschik jij over tijd, heb je hart voor de natuur, zie je het belang in van collectiedigitalisering, ben je vertrouwd met computers en kun je nauwkeurig werken? Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak graag contact op met Luc Willemse (luc.willemse@naturalis.nl ; 071 - 7519 351; 06 - 38 47 16 68).