Sectordirecteur Collectie

Scagliola / Brakkee Atrium Neutelings Riedijk Architects

Boegbeeld van een van de grootste natuurhistorische collecties in de wereld.

Wegens pensionering van de huidige sectordirecteur zoeken wij op korte termijn een SECTORDIRECTEUR COLLECTIE voor 36 uur per week.

Een
korte introductie

Natuurhistorische collecties vormen wereldwijd een essentiële en samenhangende wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur. In de komende jaren wordt het belang van onze nationale natuurhistorische collectie als fundamenteel instrument voor onderzoek alleen maar groter. De klimaatverandering en de teruggang van de biodiversiteit op aarde zal het gebruik van onze collecties verder stimuleren. Daartoe zullen we onze kennis van de collectie met innovatieve technieken (genetische data, artificiële intelligentie, data science) verder verrijken (o.a. in het kader van ARISE) en die informatie toegankelijk maken voor steeds meer onderzoekers en andere gebruikers. Naturalis is wereldwijd een koploper op gebied van digitalisering en ontsluiting van biodiversiteitsdata. We maken onze collectie relevant en breed toegankelijk door deze met andere collecties digitaal te verknopen tot één mondiale onderzoeksinfrastructuur en participeren daarom actief in GBIF, Catalogue of Life en DiSSCo.

Wat
ga je doen?

Je geeft vorm aan een actieve en bepalende rol voor de sector Collectie met intern én extern een sterk profiel. Je bent verantwoordelijk voor een algemeen gedragen en innovatieve collectiestrategie die aansluit op mondiale ontwikkelingen en speelt een kritische en inspirerende rol in de totstandkoming hiervan. De kern van de sector is het beheer en behoud van de fysieke collectie en de digitalisering hiervan, gericht op duurzame beschikbaarheid nu en in de toekomst. Van groot belang is de toegankelijkheid en bruikbaarheid van informatie over die collectie en de koppeling aan en verrijking met externe informatie voor verschillende gebruikers, waaronder (onze eigen) wetenschappers. Hierdoor kan de collectie optimaal bijdragen aan wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en aan de educatieve en publieksfunctie van het museum. Als sectordirecteur maak je deze ontwikkeling mogelijk.

Je bent in een continue dialoog met de wetenschappelijke sector van Naturalis, de sector ICT en het internationale veld van samenwerkende musea en collectie organisaties (zoals CETAF, DiSSCo, GBIF). Je focus ligt op het slaan van bruggen tussen Naturalis als collectie instituut en de buitenwereld. Als de belangrijkste vertegenwoordiger van de sector naar buiten positioneer je Naturalis nationaal en internationaal, ontwikkel je kansen en additionele financieringsstromen en bewerkstellig je participatie als collectie data- en kennisleverancier in (inter)nationale initiatieven.  Je geeft leiding aan de drie hoofden van de afdelingen Collectiebureau, Collectie Informatie en Collectiemanagementen aan de verantwoordelijken voor de organisaties EIS (kenniscentrum insecten) en Catalogue of Life (autoriteit taxonomische namen). 

Als lid van het Management Team van Naturalis Biodiversity Center lever je een verbindende bijdrage aan de ontwikkeling van een strategische samenhangende visie voor het gehele instituut, als wetenschappelijke infrastructuur en kenniscentrum.

Profiel
en functie-eisen

  • heeft een relevante wetenschappelijke opleiding in de biologie of aanverwante vakgebieden;
  • heeft ervaring in een relevante werkomgeving, bij voorkeur een museale of wetenschappelijke omgeving waarin beheer en ontwikkeling van omvangrijke (digitale, internationale) natuurhistorische collecties, bibliotheken en archieven een kernactiviteit vormt; 
  • begrijpt en omarmt de rol van Naturalis, en de toegevoegde waarde van de collectie, in het internationale veld van europese en mondiale initiatieven op het gebied van de biodiversiteitsinformatie (DiSSCo, GBIF, CoL etc); kan als boegbeeld van de Naturalis collectie een brug slaan tussen de buiten- en binnenwereld; 
  • heeft een innovatieve visie op het fysieke beheer en de digitale ontsluiting van natuurhistorische collecties;
  • brengt een eigen (inter)nationaal netwerk mee (collectie, natuurhistorie, biodiversiteit), weet gebruik te maken van het bestaande relatienetwerk en bouwt dit uit;
  • is een ervaren manager en een inspirerend leider, die bewezen succesvol heeft gefunctioneerd in een complexe organisatie met gedreven professionals, weet om te gaan met diverse gremia, kan enthousiasmeren en stakeholders aan zich weet te binden;
  • is een motiverende people manager die ervaring heeft met verandermanagement en cultuurontwikkeling, maar ook de de benodigde rust creëert en focus en richting geeft aan de sector;
  • je spreekt, leest en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.

De
sector

De sector Collectie bestaat uit de afdelingen Collectiebureau, Collectie Informatie en Collectiemanagement. De afdelingshoofden vormen samen het operationele team van de sector, een sterke middle managementlaag die leiding geeft aan de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de toegang en opslag, een toekomstbestendig beheer van de collectie, digitale dienstverlening, ontwikkeling van kennis en beleidsvoorbereiding. Daarnaast zijn de verantwoordelijken voor de organisaties EIS (kenniscentrum insecten) en Catalogue of Life (autoriteit taxonomische namen) ondergebracht in de sector, vanwege de nauwe relatie met onze collectie faciliteiten. In totaal gaat het om een workforce die ongeveer 60 betaalde medewerkers omvat, ondersteund door ca 90 gastmedewerkers. 

Ons
aanbod

Een verantwoordelijke en brede functie in een dynamische en fascinerende internationale werkomgeving. Een sector in continue ontwikkeling met een grote diversiteit aan professionals met liefde voor hun vak en voor de biodiversiteit. Ons kantoor ligt direct naast het Naturalis museum op het Bio Science Park in Leiden, beide volledig vernieuwd in 2019, vlakbij de A44 en het station. Het salaris ligt tussen € 4.910,- en € 7.515,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15 Museum CAO). De arbeidsovereenkomst is voor 36 uur per week, voor de periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

Informatie
en sollicitatie

Naturalis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners
bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten.
Vervolgens worden de best passende kandidaten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden
kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Een assessment maakt deel uit van het selectietraject
evenals het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via de website:
https://partnersatwork.nl/vacatures/.
Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Karen Kragt via 035-5480760 / n.boeve@partnersatwork.nl

Bij indiensttreding vraagt Naturalis om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naturalis onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar
de kandidaat die de diversiteit binnen het team versterkt.