NaturalisXJongeren Samen voor een leefbare wereld

NaturalisXJongeren

Naturalis wil jongeren die zich zorgen maken over de leefbaarheid op onze planeet voor toekomstige generaties helpen door hun zorgen zichtbaar te maken, door kennis te delen en door mee te denken welke oplossingen de natuur kan bieden.

Mozaïek aan ideeën voor een manifest

Met een mix van wetenschappers en jongeren worden krachten gebundeld richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De bedoeling is om samen een manifest te schrijven met onze oplossingen voor een leefbare wereld.

Kwestie van
kiezen

In het museum laat Naturalis zien hoe mooi de natuur is. Het gedroomde resultaat is dat mensen er beter voor gaan zorgen. Helaas is dit nog niet het geval. De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens ermee omgaat. Jongeren staan hiervoor al in de actiestand. Met duizenden gingen ze de straat op. Tot op heden is er nog te weinig gedaan met hun zorgen over de staat van de natuur en het klimaat.  Met het project Naturalis X Jongeren komen twee werelden samen: wetenschap en activisme, hart en hoofd, analyse en empathie, strategie en verbeelding. Vanuit een gedeelde urgentie vullen ze elkaar aan.

Samen met BKB - het campagnebureau, ASN Bank en diverse jongerenorganisaties is een aanpak bedacht om Naturalis en jongeren te laten samenwerken om tot oplossingen te komen voor de huidige biodiversiteitscrisis. Samen willen we laten zien dat een leefbare wereld vooral een kwestie is van kiezen.