Rectificatie

In de Volkskrant van 3 juli 2018 is een artikel verschenen over het nieuwbouwproject van Naturalis met de kop ‘Naturalis herstelt van conflict’. Dit artikel is een verslag van een interview met de heer Van Huis, algemeen directeur van Naturalis. In dit interview doet de heer Van Huis enkele uitspraken over een conflict dat Naturalis heeft gehad met architect Fons Verheijen over de verbouwing van het Naturalisgebouw. Zo stelt de heer Van Huis dat “het conflict het bouwproces heeft vertraagd en veel geld heeft gekost”. Ook heeft Van Huis een vraag van de journalist of hij achteraf vindt dat hij zichzelf iets kwalijk moet nemen en of hij niet meer rekening had moeten houden met de rechten van de eerste architect beantwoord met: ‘Zonder iets inhoudelijks te zeggen, een kort antwoord: nee.’

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Eerder hebben Naturalis en Fons Verheijen ter afwikkeling van het toenmalige conflict een schikking getroffen. Daarbij hebben Naturalis en Fons Verheijen afgesproken dat zij een gezamenlijk persbericht naar buiten zouden brengen en dat zij zich verder niet op enige manier over het conflict zouden uitlaten. De hiervoor genoemde uitlatingen van Van Huis zijn in strijd met deze laatste uitspraak. De uitlatingen zijn bovendien te eenzijdig en doen geen recht aan het volledig beeld van de schikking en het geschil, zoals in het eerdere persbericht geschetst.

Naturalis verklaart hierbij nogmaals nadrukkelijk dat Naturalis volledig staat achter het gezamenlijke persbericht, dat Fons Verheijen en Naturalis eerder hebben doen uitgaan. Ook staat Naturalis volledig achter de excuses die zij in dit persbericht aan Fons Verheijen heeft gemaakt voor de wijze waarop Naturalis de kwestie met Fons Verheijen heeft behandeld.

Het gezamenlijke persbericht is te vinden op naturalis.nl.