NCB Naturalis

Organisatie

Met een unieke combinatie van kennis, talenten en vaardigheden geven wij inhoud aan onze functies als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

Bestuur en toezicht

Naturalis is een stichting. Het bestuur is belegd bij de algemeen directeur. Deze legt verantwoording af aan de raad van toezicht. In totaal zijn ongeveer 700 medewerkers (betaald en onbetaald) aan Naturalis verbonden.
Lees meer

Governance

De richtlijnen die we hanteren voor goed, verantwoord en transparant bestuur.
Lees meer