NCB Naturalis

Biodiversiteit

De natuur blijft verbazen. De verscheidenheid aan soorten planten en dieren is adembenemend. Deze biodiversiteit is een voorwaarde voor het leven op onze planeet. We hebben de rijkdom van de natuur nodig voor voedsel, geneesmiddelen en energie. En om van te genieten!

Biodiversiteit is van levensbelang. Het leven op aarde, het leven in de stad, het leven in je achtertuin. Bloemen, bijen, koolmezen, je kat, hond of wandelende tak, de snoeken in de sloot, aardappels op je bord, koraal, ijsberen of neushoorn… Van het leven in een waterdruppel tot het leven in de Atlantische Oceaan. Alle diversiteit aan leven is belangrijk. En prachtig. Het is een voorwaarde voor het leven op onze planeet. Alles is van elkaar afhankelijk. En de mens heeft de rijkdom van de natuur nodig voor voedsel, geneesmiddelen en energie.

Biodiversiteit is van levensbelang.

Maar de biodiversiteit staat onder druk. Koraalriffen verdwijnen, vijftig procent van de bijensoorten in Nederland is bedreigd, het aantal boomsoorten in de Amazone neemt af.

Rol van Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center staat voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Met onze collectie, kennis en data brengen we biodiversiteit in kaart en bevorderen we het behoud daarvan. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken. De huidige biodiversiteitscrisis maakt ons werk relevanter dan ooit. Lees meer over onze missie en visie.

Deltaplan biodiversiteitsherstel
De zorgen om de teruggang van de Nederlandse biodiversiteit nemen toe. Als reactie daarop ontstaan er zowel in de politiek als bij maatschappelijke organisaties initiatieven om de biodiversiteit te herstellen. Naturalis neemt als kennisinstituut deel aan deze initiatieven. Momenteel werken negentien partijen, waaronder Naturalis, samen aan het deltaplan biodiversiteitsherstel. Na de zomer wordt dit deltaplan aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Naturalis wordt vertegenwoordigd door wetenschappelijk directeur en bijenexpert Koos Biesmeijer.

Het droombeeld is dat in 2030 de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit kent.


Darwin in de stad
Vindingrijke meerkoeten, stadsduiven met detoxverenkleed en onkruid op straat met een unieke zaden. Dankzij evolutionaire aanpassing raken mens en stadsnatuur steeds beter op elkaar ingespeeld. Evolutiobioloog Menno Schilthuizen schreef er zijn nieuwe boek over: ‘Darwin in de stad’.
Bestel het boek

EvoScope
Dieren en planten in de stad evolueren waar je bij staat. Ze passen zich aan het stedelijke milieu aan. EvoScope is een onderzoek waarbij het publiek wordt betrokken om dit proces te ontrafelen. En dat doen we met heel gewone dieren en planten.
Doe mee