Nemi Dorst

Nemi Dorst laat een pollensniffer zien

Ik ben bio-informaticus en ik ben geïnteresseerd in de manieren waarop de stedelijke inrichting van planten onze gezondheid beïnvloedt. Dit onderzoek ik door planten in kaart te brengen en de lokale pollen- en fijnstofconcentraties te analyseren. De gemeten concentraties en de aanwezigheid van hooikoorts veroorzakende planten vergelijk ik met gezondheidsklachten van omwonenden. Lokale hooikoortspollen identificeer ik met behulp van lichtmicroscopie en DNA metabarcoding.

Sleutelwoorden

Hooikoortspollen, fijnstof, stedelijke hitte-eilanden, microscopie, DNA metabarcoding

Onderzoeks
interesses

In de stad hebben mensen meer last van hun hooikoorts dan op het platteland. Pollen en fijnstof hebben interessante interacties met elkaar die symptomen van hooikoorts en astma versterken.

In steden worden nog altijd veel allergene planten aangeplant die hooikoorts veroorzaken. Hoewel bomen fijnstof uit de lucht kunnen filteren, kan een te dichte beplanting ook wind tegenhouden, waardoor fijnstof langer in de lucht blijft hangen. Als gevolg hiervan kunnen mensen meer last van astma krijgen. Pollen kan fijnstof aantrekken, wat bij inademing tot extra hevige allergische reacties leidt. Ik wil graag te weten komen of de aanwezigheid van pollen ook voor retentie van fijnstof in de lucht zorgt. Door deze interactie verder in de praktijk te onderzoeken hoop ik nieuwe oplossingen te vinden waardoor symptomen van hooikoorts en astma verminderd kunnen worden.

Lichtmicroscoop foto waarop zowel pollen als fijnstof te zien is.
Naturalis promovendus Nemi Dorst karteert een haagbeuk, een plant die hooikoorts veroorzaakt.

Actuele
onderwerpen

Nederland is het meest verstedelijkte land in de Europese Unie. De versteende straten en pleinen houden veel warmte vast, het zogehete Stedelijk Hitte-eiland Effect. De hittestress die hiedoor onstaat, kan bestreden worden door de aanplant van bomen en andere planten die verkoeling bieden door schaduw. Echter worden veel openbare ruimtes ingericht met planten die hooikoorts veroorzaken met allergeen pollen, waaronder gras en boomsoorten zoals bijvoorbeeld berk, els en hazelaar. Ongeveer 20% van de bevolking heeft last van hooikoorts, en voor hen is de gebruikelijke manier van vergroening slecht nieuws.

Samen met Radboud University, Radboud UMC, LUMC, WUR en Deltares gaan we binnen het BENIGN project op zoek naar een slimmere groene inrichting van openbare ruimtes. Naast de verkoelende eigenschappen van planten, wordt er ook rekening gehouden met allergeniciteit en de retentie van fijnstof. We meten de gezondheidseffecten van verschillende ontwerpen aan de hand van een burgeronderzoek.

Meedoen met dit onderzoek kan eenvoudig door via deze link een korte vragenlijst in te vullen.

Belangrijke
publicaties

  • Pramanik D., Dorst N., Meesters N., Spaans M., Smets E., Welten M., Gravendeel B. 2020. Evolution and development of three highly specialized floral structures of bee-pollinated Phalaenopsis species. EvoDevo 11, 16.
  • Heiduk A., Pramanik D., Spaans M., Gast L., Dorst N., van Heuven B.J., Gravendeel B. Pitfall Flower Development and Organ Identity of Ceropegia sandersonii (Apocynaceae-Asclepiadoideae). Plants. 2020; 9(12):1767.
  • Dirks-Mulder A., Ahmed I., Bemer M., uit het Broek M., Dorst N., Snier J., van Winzum A., van ’t Wout M., Pieterman S., Wittink F., Zeegers J., van Heuven B.J., Kruizinga J., Smets E.F., Bogarin D. & Gravendeel B. 2020. "Transcriptome and ancestral character state analysis of orchid fruits." Evolution and development of orchid flowers and fruits (2020): 91.

In de
media

Omroep West - Waarom was er een spontane piek in hooikoortsklachten in mei?
https://www.omroepwest.nl/tv/aflevering/tv-west-nieuws/170437826

Nature Today  - Weg met gesnotter en hitte-overlast? 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30757

Katjes met stuifmeel