de Nationale Bijentelling kom in actie voor de bij

Hommels met bloemen

Nederland wordt elk jaar massaal opgeroepen om bijen te tellen tijdens de Nationale Bijentelling. Door slechts een half uurtje alle bijen in je tuin, op je balkon of op een andere groene plek in de buurt te tellen, kan je al meehelpen aan de bescherming van de wilde bij. De gegevens over de aantallen bijensoorten die in het land worden waargenomen zijn van belang voor wetenschappers om meer te weten komen over de stand van de bijen. Zo kunnen zij nog beter werken aan het beschermen van deze nuttige, maar deels bedreigde diersoort. 

 

Elke bij telt

De Nationale Bijentelling was dit jaar op 18 en 19 april. Nog nooit telden zo veel mensen mee: ruim 10.000! Daarnaast werd er ook een record gezet in het totaal aantal getelde bijen. Benieuwd naar de resultaten?

Telresultaten bijentelling

Bijzonder
landelijk onderzoek

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu,  IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis, hij benadrukt het belang van het onderzoek. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen”, aldus Biesmeijer.

In 2019 deden ruim 5000 mensen mee aan de bijentelling. In totaal telden zij - ondanks de kou dat weekend - ruim 54.000 bijen. “Het is geweldig voor het onderzoek dat we dit jaar ruim dubbel zo veel tellingen binnen kregen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten. Door de telling de komende jaren steeds te herhalen weten we welke soorten voor- of achteruit gaan in aantal.

Kijktips
om bijen te herkennen

Is het een bij, hommel, zweefvlieg of wesp?

  • Hommel: dikke, grote, harige bij;
  • Bij: lange antennes, smalle ogen;
  • Zweefvlieg: platte vlieg met korte antennes en brede ogen;
  • Wesp: Duidelijk zwart-geel gestreept, met een hele smalle taille.

Kijk voor meer tips hoe je de bijen het jaarrond kunt helpen, het telformulier en bijengidsje op de site van de Nationale Bijentelling.