Martienke Baaij

Martienke Baaij

De grote diversiteit aan leven verwondert me, en de achteruitgang van biodiversiteit baart me zorgen. Het ARISE project ontwikkelt een infrastructuur voor het monitoren van de Nederlandse biodiversiteit. Daar draag ik aan bij als projectmedewerker binnen het Team Sampling. Ik registreer en fotografeer allerlei Nederlandse meercellige soorten en neem monsters voor DNA analyse. Deze specimens zijn in het veld verzameld of komen uit de collectie van Naturalis.

 

Keywords

ARISE, biodiversiteit, ecologie

Martienke Baaij MSc

Projectmedewerker Sampling ARISE

Afdeling Collectiebureau

link

 

Onderzoeks
interesses

Ik ben geïnteresseerd in planten, dieren en hun interacties met elkaar en hun omgeving. Ik draag graag bij aan onderzoek dat nodig is om de biodiversiteit van ecosystemen te behouden of te herstellen vanwege de ecosysteemdiensten die ze leveren.

Ik heb Biologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en Wageningen University & Research. Tijdens en na mijn studie heb ik onderzoekservaring opgedaan in de (planten)ecologie. Zo heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de rol van slakkenvraat in het zeldzame voorkomen van hybriden tussen koolzaad (Brassica napus) en raapzaad (Brassica rapa). Ook heb ik op een kwelder onderzoek gedaan naar het effect van vegetatie op sedimentatie. Hierbij heb ik niet alleen gekeken naar de aanwezigheid of afwezigheid van vegetatie, maar ook naar het vegetatie type en het effect van vegetatiekenmerken op sedimentatie.

Kwelder
Brassica planten

Belangrijke
publicaties

  • Baaij, M., Marijnissen, R., Loon-Steensma, J. van (2021) Interaction between vegetation development and morphology on freshwater lakeshores – An exploratory literature study and case study of the Houtribdijk, the Netherlands. Rapport, Wageningen University & Research.
  • Baaij, B.M., Kooijman, J., Limpens, J., Marijnissen, R.J.C., Loon-Steensma, J.M. van (2021) Monitoring impact of salt-marsh vegetation characteristics on sedimentation: an outlook for nature-based flood protection. Wetlands, 41, 76.
  • Baaij, B.M., Kim, H.K., Grosser, K., Worrich, A., Jong, T.J. de (2018) Slug herbivory on hybrids of the crop Brassica napus and its wild relative B. rapa. Basic and Applied Ecology, 31, 52-60.
  • Baaij, M., Campo, S., Claus, M., Kuiper, K., Nadort, T. van de, Wit, J. de (2018) Het groen naast de green – Verhogen van de ecologische waarde van Nederlandse golfbanen. Academic Consultancy Project rapport, Wageningen University & Research.