Bloeibogen

Eucera longicornis

Maakt informatie over bijen en hun voedselplanten publiekelijk beschikbaar om het onderzoek naar wilde bijen over de hele wereld te verbeteren en te verrijken.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer

Dit project gaat over het openbaar maken van belangrijke bijengegevens om wereldwijd bijengerelateerd onderzoek te verbeteren. Het bevat een database met bijenkenmerken, gemaakt door dr. Stuart Roberts waarin bijenkenmerken van veel verschillende soorten uit heel Europa zijn opgeslagen. Deze database wordt online gepubliceerd zodat deze voor iedereen toegankelijk is. Een ander onderdeel van dit project is het combineren van Nederlandse bijenverspreidingsgegevens met bloemenverspreidingsgegevens in kaarten om een meer holistisch beeld van het bijenbloemenlandschap te creëren. Deze gegevens zullen ook bijdragen aan onderzoek naar bijen-bloem-interactienetwerken.

Bombus terrestris complex