Bescherming van hommels

Hommels

Bijen staan afgelopen jaren sterk in de aandacht: ze zijn sterk achteruit gegaan en ze zijn van belang voor ons voedsel. Hommels, onze grootste en populairste bijen, hebben misschien wel de zwaarste klappen gehad. Vanaf 2017 zijn we daarom bezig om de kennis over en de bescherming van hommels te verbeteren. Samen met honderden vrijwilligers wordt de verspreiding van de soorten in kaart gebracht en samen met de Vlinderstichting wordt gewerkt aan het opzetten van een landelijk meetnet. Deze kennis wordt onder meer gebruikt bij het opzetten van beschermingsplannen voor de zeldzame zandhommel, grashommel, moshommel en heidehommel.

Dr. Ing. Vincent J. Kalkman

Projectleider
Endless forms

vincent.kalkman@naturalis.nl
+31 (0)71 751 7373