Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Afscheid van Museumkennis

Na ruim tien jaar trouwe dienst is op 3 februari 2014 Museumkennis.nl op zwart gezet. Daarmee hebben we afscheid genomen van één van de oudste voorbeelden van online samenwerking van Naturalis met andere organisaties.

Museumkennis 2003-2014

Museumkennis.nl werd officieel gelanceerd in het najaar van 2003, destijds onder de naam Leidse Poort. Op de site werkten Naturalis, Rijksmuseum voor Volkenkunde en Rijksmuseum van Oudheden samen aan de verspreiding van kennis over de collecties en kennisdomeinen van de drie musea. Museumobjecten en onderwerpen uit de verschillende domeinen kwamen samen in overkoepelende thema's. Speciaal onderdeel was het digitale vragencentrum, waar bezoekers met hun inhoudelijke vragen terecht konden. Deze werden afgehandeld door medewerkers van de drie musea, waarna sommige vragen met hun antwoorden op de site werden geplaatst of werden uitgewerkt tot nieuwe thema’s.
 
Hoewel Museumkennis.nl een prachtig, vroeg voorbeeld was van de samenwerking tussen musea waar de landelijke politiek momenteel zo op hamert, raakte de website de laatste jaren zowel conceptueel als technisch verouderd. Daarom onderzochten de drie deelnemende musea in 2012 of een herontwikkeling van de site mogelijk was. Dat bleek met de beschikbare middelen helaas niet het geval te zijn en daarmee komt er nu een einde aan deze online samenwerking van Leidse musea.

Artikelen nog beschikbaar?

Hiermee is de inhoud van Museumkennis.nl niet meteen verdwenen. De artikelen die Naturalis bijdroeg kwamen uit www.natuurinformatie.nl en zijn daar nog te vinden. Voorlopig, want ook die site zal dit jaar in de huidige vorm ophouden te bestaan. De artikelen van Oudheden zijn te vinden op de site van dat museum, www.rmo.nl/museumkennis. Volkenkunde heeft zijn artikelen op dit moment nog geen nieuw onderkomen gegeven. Met inhoudelijke vragen kunnen mensen rechtstreeks bij de musea terecht, bij Naturalis is dat bij het Natuur Informatie Centrum, nic@naturalis.nl.