Spring naar inhoud Spring naar navigatie

Afscheid van Natuurkaart.nl

Na ruim tien jaar trouwe dienst is in de zomer van 2016 Natuurkaart.nl offline gehaald. Daarmee hebben we afscheid genomen van de eerste website in Nederland die alle nationale natuurgebieden letterlijk op de kaart zette.

Natuurkaart 2003-2016

Op 28 september 2003 werd de eerst versie van Natuurkaart.nl gelanceerd, destijds een initiatief van Naturalis, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen. De website ontsloot zoveel mogelijk natuurgebieden via een interactieve kaart van Nederland. Per natuurgebied bood de site praktische informatie voor recreanten. In een later stadium koppelden o.a. ook Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland hun gebiedsinformatie aan de website, waarmee natuurkaart.nl een compleet beeld gaf van de Nederlandse natuurgebieden.

Van januari 2010 t/m december 2012 werd Natuurkaart geheel vernieuwd. Dit gebeurde middels een project gefinancierd door de voormalige Regeling Draagvlak Natuur van het Ministerie van LNV, uitgevoerd door Naturalis en de betrokken terreinbeherende organisaties. De nieuwe natuurkaart koppelde o.a. natuurwaarnemingen uit waarneming.nl en wandel- en fietsroutes aan de gebieden. Ook maakte de vernieuwde natuurkaart de Nationale Parken, vogelkijkhutten en bezoekerscentra doorzoekbaar.

Enkele jaren later valt alsnog het doek voor Natuurkaart. Naturalis en de betrokken partners kunnen de website niet meer de aandacht en onderhoud geven die zij verdient. Daarmee veroudert de informatie op de site, wat de ervaring voor de gebruikers niet ten goede komt. Daarom is besloten de huidige Natuurkaart te archiveren en offline te halen. Een doorstart in andere vorm, wellicht getrokken door een andere partij, behoort tot de mogelijkheden voor de toekomst.

Waar kan ik nu informatie over natuurgebieden vinden?

De websites die het meest in de buurt komen van een compleet overzicht van alle Nederlandse natuurgebieden zijn het particuliere initiatief hollandgroen.nl en het landoverzicht op Protected Planet. Informatie over de natuurgebieden (inclusief fiets- en wandelroutes) is uiteraard wel te vinden op de eigen sites en apps van de betrokken terreinbeherende organisaties.

LandschappenNL (de 12 provinciale landschappen): https://www.inhetlandschap.nl/

Staatsbosbeheer: http://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden

Natuurmonumenten: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden

Vogelkijkhutten (Waarneming.nl en Vogelbescherming Nederland): http://vogelkijkhut.nl/