NCB Naturalis

Collectie

We verzamelen, bewaren en bestuderen dieren, planten en stenen. Onze collectie telt inmiddels 42 miljoen objecten en is daarmee van wereldformaat.

Topcollectie

In ruim tweehonderd jaar hebben we heel wat natuurhistorische objecten weten te verzamelen. Tot voor kort als drie onafhankelijke organisaties: het  Zoölogisch Museum Amsterdam, het Nationaal Herbarium Nederland en Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis.

Toen in 2010 het besluit werd genomen de krachten te bundelen ontstond één van de grootste collecties ter wereld. Deze bestaat uit:

Een klein deel van de collecties stellen we ten toon in ons museum. Maar bovenal bewaren we de objecten voor wetenschappelijk doeleinden. Daarnaast is het nationaal erfgoed, bestemd voor toekomstige generaties.

Herkomst

In onze collectie ligt de nadruk vooral op de Nederlandse natuur en die van de ons omringende landen. Door onze geschiedenis zijn ook Zuidoost-Azië, Tropisch Amerika en West-Afrika sterk vertegenwoordigd.  Ook onze geologische collecties (fossielen en gesteenten) zijn van groot wetenschappelijk belang.

Digitaliseren

Om het wetenschappelijk potentieel van de collectie zo goed mogelijk te benutten is het belangrijk dat de collectie nog beter toegankelijk wordt voor onderzoek, onderwijs en geïnteresseerd publiek. Een manier om dat te doen is door de collectie te digitaliseren.

Tussen 2010 en 2015 voerde Naturalis Biodiversity Center een ambitieus en uitdagend programma uit voor collectiedigitalisering op industriële schaal. Ongeveer 10 miljoen van de in totaal 42 miljoen zoölogische, botanische en geologische objecten die de collectie van Naturalis rijk is, werden in detail gedigitaliseerd en op het web geplaatst, vrij toegankelijk voor iedereen. De overige 32 miljoen objecten zijn op bewaareenheid gedigitaliseerd. Onze gehele collectie is dus digitaal toegankelijk.

Bioportal

Zoek door de digitale lades van de Nederlandse natuurhistorische collecties.
Lees meer